Inschrijven

Het inschrijven of reserveren van een workshop is alleen mogelijk via ons aanmeldingsformulier.

Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met de op deze site beschreven voorwaarden.

U kunt zich individueel of met een groep inschrijven voor de ochtend- of middagworkshop zilver ring maken (maximaal 18 personen).

Arto-Edelsmeden behoudt zich het recht om bij onvoldoende inschrijvingen de workshop niet te laten doorgaan. Het minimaal aantal deelnemers is 4 personen. (uitgezonderd de Trouw-Relatieringenworkshops)

Fotografie

U stemt ermee in dat foto’s die gemaakt worden tijdens de workshop gebruikt mogen worden voor promotionele en commerciële doeleinden van Arto Edelsmeden (o.a. website en social media) zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

Deelname

Kijken zonder deel te nemen aan de workshops is niet toegestaan. Voor begeleiders van mindervaliden maken wij een uitzondering. De minimumleeftijd voor deelnemers is 14 jaar.

Annuleren

Annuleren is mogelijk tot 2 weken voorafgaand aan de workshop. Wij zijn dan wel genoodzaakt om 25 euro in rekening te brengen. De rest van het betaalde bedrag wordt teruggestort.

Annuleringen binnen 2 weken voor de workshopdata, of het niet verschijnen op de dag zelf, zal in rekening gebracht worden met de helft van de workshopprijs.

Veiligheid

Er wordt van de deelnemers verwacht dat de aangegeven veiligheidsvoorschriften in het atelier in acht worden genomen. Aan een workshop deelnemen is geheel voor eigen risico. Uiteraard doen wij er alles aan om de workshop veilig te laten verlopen.

U werkt in een atelier met machines, vuur en gereedschappen. Daarom raden wij u af om loszittende kleding te dragen.

Het gebruiken van sommige medicijnen, evenals het gebruik van alcohol, kan het omgaan met machines onmogelijk maken en is daarom af te raden. (Dit ter beoordeling van de edelsmid)

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen waarvan de einddatum is overschreden worden niet geaccepteerd en zijn dus niet te gebruiken voor één van de workshops.